TAPANI BJ
ÖRKBACKA 
 
 
 
 
Jakten på den gyllene kedjan. - 2012
ca 130* 260 cm
 
Jakten på den inre cirkeln. 2011
caa 120*240 cm