TAPANI BJ
ÖRKBACKA 
 


Tapani Björkbacka, född 1950 i Helsingfors.

Medlem i KRO, KC-Mitt, Konstnärsföreningen Västerås, BUS. Har arbetat aktivt inom flesta av dessa organisationer. Separat och samlingsutställningar sedan 1980 talet, mestadels på "Galleri Bild och Form" samt "Konstnärsföreningen" i Västerås. Även galleri ETC i Umeå samt utställningar på andra orter.

Målar långsamt.tapanibjorkbacka@gmail.com

070 5233334