TAPANI BJ
ÖRKBACKA 
 

OpenArt 2015 besöktes av fem engelska konstnärer;Wendy Williams, Jo Brown, Michael Bowkowsky, Elena Thomas, Catherine Harrison.
Besök i hamnen, konstmuseet och sedan ArtMobiles utställning OpenArt i vilket inbjudna konstnärer medverkade.

Emma och Lotta/ Wendy Williams, Jo Brown, Michael Bowkowsky, Elena Thomas, Catherine Harrison.
Emma Mohlin och Lotta Mattson Gudmundsson tillhör Artmobile.

 

 
OpenArt